Прослушване за прием в ТЕАТРАЛНА ШКОЛА "ГЛОБУС"

Публикувана на 08.09.2021

« Към всички новини

Прослушването за прием в Театрална школа "Глобус" с ръководител Ивелин Андреев ще се проведе на 18.09.2021 г., от 10:00 ч., в Концертна зала на Младежки дом.

Изисквания към кандидатите: Събеседване, артистични задачи.

Критерии за оценяване: Добър български правоговор, обри пластически възможности, добри музикални и ритмически умения, възможност за импровизация по зададена тема или ситуация, нагласи за работа в екип.