ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ТАНЦОВ АНСАМБЪЛ "БЪЛГАРЧЕ"

Публикувана на 07.05.2020

« Към всички новини

Танцов ансамбъл "Българче" с ръководители Ирена Станева и Жасмина Станчева приема нови деца на възраст 7 - 8 години, без кастинг. Деца на възраст над 8 години, настоящи възпитаници на школата, се приемат с предимство.Всички деца на възраст над 8 години, които имат желание да станат част от ТА "Българче", ще се приемат, след прослушване от ръководителите.