Новини

Прослушване за прием във ВОКАЛЕН АНСАМБЪЛ "СРЕБЪРНИ ЗВЪНЧЕТА"

08.09.2021

Прослушването за прием във ВА "Сребърни звънчета" с ръководители Юлия Недева И Гарине Пюзантян ще се проведе на 10.09.2021 г., от 17:00 ч. в Концертна зала на Младежки дом.

Изисквания към кандидатите: Участниците да подготвят по свой избор една песен. Да възпроизвеждат кратки мелодични фрази, изсвирени от пиано. Проверка на чувство за ритъм и динамика.

Критерии за оценяване...

Прослушване за прием във ВОКАЛЕН АНСАМБЪЛ "ЗВЕЗДНИ СТРУНИ"

08.09.2021

Прослушването за прием във ВА "Звездни струни" с ръководител Георги Кючуков ще се проведе на 18.09.2021 г., от 13:30 ч., в Концертна зала на Младежки дом.

Изисквания към кандидатите: Участниците да подготвят по една песен, да имат готовност за кратко събеседване и изпълнение на музикални задачи.

Критерии за оценяване: Точно интониране, ритмичност, артистичност.

Прослушване за прием в ТЕАТРАЛНА ШКОЛА "ГЛОБУС"

08.09.2021

Прослушването за прием в Театрална школа "Глобус" с ръководител Ивелин Андреев ще се проведе на 18.09.2021 г., от 10:00 ч., в Концертна зала на Младежки дом.

Изисквания към кандидатите: Събеседване, артистични задачи.

Критерии за оценяване: Добър български правоговор, обри пластически възможности, добри музикални и ритмически умения, възможност за импровизация по зададена т...